BUDYNEK WIELORODZINNY | BYDGOSZCZ 

Projektowana działka znajduje się w Bydgoszczy, na obszarze, który składa się z wyraźnych stref funkcjonalno-przestrzennych.

Osiedle bloków z wielkiej płyty, w ramach którego położona jest projektowana działka, posiada wyraźny, południkowy układ urbanistyczny. Pomiędzy pięciokondygnacyjnymi blokami rozciągają się pasy zieleni, wprowadzające oddech i parkowy charakter okolicy. Dzięki temu budynki nie przytłaczają, a wysokie drzewa stanowią naturalny bufor zapewniający prywatność i widok na zieleń z wnętrz mieszkań.

działka objęta opracowaniem

projektowana bryła

W celu zapewnienia uczucia prywatności mieszkańcom parterowych lokali, zdecydowaliśmy się na wyraźne oddzielenie przestrzeni wspólnej od parterowych ogródków.

 

Projektowany budynek został wraz z ogródkami podniesiony o pół kondygnacji, a powstały w ten sposób uskok zaaranżowany został skarpą z licznymi nasadzeniami. Efektem jest zerwanie kontaktu wzrokowego osób przebywających w części rekreacyjnej z osobami znajdującymi się w mieszkaniach oraz  większa ekspozycja zieleni. Pod budynkiem powstało dodatkowo miejsce na garaż podziemny.

Formując zachodnią elewację, zdecydowaliśmy się na funkcjonalne, obszerne balkony z widokiem na pas zieleni. Ich mankamentem jest jednak brak uczucia prywatności oraz możliwość zaglądania w okna sąsiadów.

W celu zapewnienia większej prywatności przeanalizowaliśmy możliwość ustawienia ścianek dostawnych, które pełniłyby również funkcję podparcia prefabrykowanych balkonów. System ten jest charakterystyczny dla otaczających bloków wielkopłytowych i stanowi tańszą alternatywę dla loggi.  Wadą takiego rozwiązania jest znaczne ograniczenie pola widzenia z wewnątrz mieszkania oraz intensywne zacienianie, co przy zachodniej ekspozycji powoduje niewystarczające nasłonecznienie pomieszczeń.

Szukając odpowiedniego kompromisu pomiędzy prywatnością a ekspozycją, skróciliśmy ścianki dostawne i zmieniliśmy geometrię balkonów popartą analizami nasłonecznienia w modelu 3d. Ich końcowy, pięciokątny kształt zapewnia wygodny, duży wysięg w miejscu gdzie znajduje się wyjście na balkon oraz minimalną, lecz wciąż możliwą do zagospodarowania szerokość przy ściankach dostawnych. Efektem są wygodne balkony, optymalne nasłonecznienie i szeroka ekspozycja na ciąg zieleni z każdego mieszkania.

arkt_logo.png