P380 | WARSZAWA

Puławska jest jedną z najdłuższych ulic w Warszawie. Rozciąga się od placu Unii Lubelskiej aż po granice administracyjne miasta. Wzdłuż niej przeplatają się ze sobą wszelkie możliwe funkcje i rodzaje zabudowy, tworząc nieuporządkowany kolarz formy i skali. Wśród wysokich budynków biurowych, apartamentowców i galerii handlowych można zaobserwować niską zabudowę jednorodzinną, kilkaset metrów dalej duży węzeł komunikacyjny, a między nimi stare budynki gospodarcze.

Wraz z rozwojem miasta, kolejne przedmieścia pochłaniane są przez budynki biurowe i zespoły apartamentowców wprowadzając nowy charakter wokół wylotowych arterii. Drobna, bezładnie rozrzucona zabudowa otoczona reklamami ustępuje tętniącym życiem miejskim pierzejom.

PU17_ARKT_1.jpg

Odcinek ulicy, przy którym zaprojektowaliśmy nowy obiekt, zawiera chaotycznie ułożone, niskie zabudowania bez wyraźnego ukierunkowania pierzei.

Głównym walorem analizowanego odcinka ul. Puławskiej jest duża ilość zieleni pomiędzy budynkami. Wysokie drzewa nadają rytm ulicy i porządkują zabudowę.

Wprowadzając nową zabudowę zadaliśmy sobie pytanie: jak będzie wyglądała przyszłość danego miejsca i jaki charakter ulicy powinniśmy tworzyć.

Doszliśmy do wniosku, że nowa forma powinna uspokoić rozedrganą pierzeję oraz maksymalnie wykorzystać istniejącą zieleń.

Zdecydowaliśmy się na prostą bryłę otoczoną dużymi przeszkleniami, w których odbijać się będą okoliczne drzewa. W celu lepszej ekspozycji wystaw sklepowych, wprowadziliśmy okalające ramy wokół okien, kadrując w ten sposób poszczególne witryny.

PU17_WIZ.jpg
PU17_WIZ2.jpg
PK_PU17_KORYTARZ1.jpg
PK_PU17_KORYTARZ2.jpg