top of page

P380 | WARSZAWA

Puławska jest jedną z najdłuższych ulic w Warszawie. Rozciąga się od placu Unii Lubelskiej aż po granice administracyjne miasta. Wzdłuż niej przeplatają się ze sobą wszelkie możliwe funkcje i rodzaje zabudowy, tworząc nieuporządkowany kolarz formy i skali. Wśród wysokich budynków biurowych, apartamentowców i galerii handlowych można zaobserwować niską zabudowę jednorodzinną, kilkaset metrów dalej duży węzeł komunikacyjny, a między nimi stare budynki gospodarcze.

Wraz z rozwojem miasta, kolejne przedmieścia pochłaniane są przez budynki biurowe i zespoły apartamentowców wprowadzając nowy charakter wokół wylotowych arterii. Drobna, bezładnie rozrzucona zabudowa otoczona reklamami ustępuje tętniącym życiem miejskim pierzejom.

PU17_ARKT_1.jpg

Odcinek ulicy, przy którym zaprojektowaliśmy nowy obiekt, zawiera chaotycznie ułożone, niskie zabudowania bez wyraźnego ukierunkowania pierzei.

PU17_4.jpg

Głównym walorem analizowanego odcinka ul. Puławskiej jest duża ilość zieleni pomiędzy budynkami. Wysokie drzewa nadają rytm ulicy i porządkują zabudowę.

PU17_6.jpg

Wprowadzając nową zabudowę zadaliśmy sobie pytanie: jak będzie wyglądała przyszłość danego miejsca i jaki charakter ulicy powinniśmy tworzyć.

Doszliśmy do wniosku, że nowa forma powinna uspokoić rozedrganą pierzeję oraz maksymalnie wykorzystać istniejącą zieleń.

PU17_8.jpg
PU17_9.jpg

Zdecydowaliśmy się na prostą bryłę otoczoną dużymi przeszkleniami, w których odbijać się będą okoliczne drzewa. W celu lepszej ekspozycji wystaw sklepowych, wprowadziliśmy okalające ramy wokół okien, kadrując w ten sposób poszczególne witryny.

PU17_WIZ.jpg
PU17_WIZ2.jpg
PK_PU17_KORYTARZ1.jpg
PK_PU17_KORYTARZ2.jpg
bottom of page